DIŞ TİCARET


Yüzyılın sonlarında başlayan ve 21. Yüzyılın başında ilerlemesini sürdüren dış ticaret, bu doğrultuda imalat, satış ve ihracat yapmakta olan ya da ithalatçı sıfatı ile ticari hayatına devam etmekte olan firmalar için vazgeçilmez bir ihtiyaç halini almıştır. Bir taraftan müşterilerinin bu ihtiyacını karşılayabilmek, diğer taraftan ise kendi bünyesindeki lojistik ve proje/inşaat bölümlerine destek olabilmek adına kurulan LOMACS Dış Ticaret Departmanı, müşterilerine en hızlı, en ekonomik, yasal ve mevzuata en uygun çözümleri üretmek amacı ile sürekli kendini yenileyen, sadece ülkemizin değil, ticaret yapılan ya da yapılacak olan diğer ülkenin de mevzuatını araştıran, gerektiği durumlarda müşterilerine bu anlamda danışmanlık hizmeti veren ve bu ihtiyaç doğrultusunda konularında uzman ekibini sürekli güncelleyen ve geliştiren bir yapıya sahiptir.

Danışmanlık hizmetinin yanında ticari konularda uzman araştırma ekibi sayesinde çözüm merkezi olarak da çalışan dış ticaret departmanı, gerektiğinde ithalat ve ihracat işlemlerini de kendi bünyesinde yapabilmektedir. Yurtdışındaki firmaların ürün isteklerine, yurtiçindeki firmaların ise, müşteri ve pazar taleplerine tamamen ücretsiz olarak yaptığı detaylı ve teknik araştırmalar sonucunda ulaşmayı hedeflemektedir. Distribütörlük anlaşmaları, dış ticaret mevzuatının tüm enstrümanlarının kullanımı, husumetli işlemlerin etik kurallar çerçevesinde çözümü, akreditifli işlemlerin sorunsuzca tamamlanması, departmanımızın uzman ekibi sayesinde verilmekte olan hizmetlerden sadece birkaçıdır. Amacımız taraflar arasında köprü olmak ve taraflarca firmamıza duyulan güveni bu köprünün merkezine koymaktır. Dış ticaret saygı duyulması gereken bir savaştır. Ana strateji doğruysa yapılabilecek hatalar, başarıyı engelleyemez. Biz savaşmaya hazırız. Ya siz?